FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging door de leverancier van de tussen partijen bestaande leveringsrelatie. Naast civielrechtelijke geschilpunten speelde het mededingingsrecht en met name het verbod op verticale prijsbinding een belangrijke rol. De voorzieningenrechter stelde de coöperatie in het gelijk en gebood de leverancier de leveringen tijdelijk te hervatten. Het vonnis van de voorzieningenrechter is hier te bekijken.