FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET heeft voor meerdere ziekenhuizen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroepsprocedures gevoerd tegen de NZa over de overgangsregelingen voor de beëindiging van het systeem van functiegerichte budgettering.