Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

Sectoronderzoek E-Commerce: tip sheet voor beantwoording vragenlijst

De Europese Commissie heeft haar e-commerce sectoronderzoek geopend. Het onderzoek richt zich met name op de verkoop van elektronica, kleding, schoenen, medische Lees meer...

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie publiceert kritisch artikel over handhavingsbeleid ACM

Dirk Boselie schreef een artikel waarin hij ingaat op twee ontwikkelingen die de rechtsbescherming tegen handhavingsacties van de ACM ondergraven. Lees meer...

Zembla interviewt Dirk Boselie over het rapport van de commissie Borstlap

Zembla interviewt Dirk Boselie over het rapport van de commissie Borstlap

Het rapport van de commissie Borstlap heeft niet alleen de aandacht gevestigd op het interne functioneren van de NZa, maar ook op een mogelijke begunstiging Lees meer...

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s FLORET legt zich exclusief toe op het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders. Wij adviseren ondernemingen Lees meer...

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET staat ziekenhuizen bij in beroepsprocedures tegen de NZa

FLORET heeft voor meerdere ziekenhuizen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven beroepsprocedures gevoerd tegen de NZa over de overgangsregelingen Lees meer...

Vorige