ACM geeft inzicht in beoordeling duurzaamheidsinitiatieven: De Kip van Morgen

Eind januari publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar analyse van de duurzaamheidafspraken in het kader van de “Kip van Morgen”. De ACM wil hiermee duidelijkheid geven over hoe duurzaamheidsafspraken moeten worden getoetst aan het kartelverbod van artikel 6 Mededingingswet en artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Bekijk legal alert

 Vorige2/2