Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders. Onze jarenlange ervaring hebben wij opgedaan in de advocatuur en het bedrijfsleven. Deze brede achtergrond stelt ons in staat snel tot de kern te komen en effectief te zijn in ons optreden.

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s FLORET legt zich exclusief toe op het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders. Wij adviseren ondernemingen Lees meer...

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET heeft CZAV en CAV Agrotheek bijgestaan bij de fusiemelding van de voorgenomen overname van branchegenoot Heyboer. CZAV is een agrarische coöperatie Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

Kantoor

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is specialistisch werk. Onze zaken zijn economisch en juridisch vaak complex, maar voor onze cliënten houden we het graag helder. FLORET adviseert en procedeert op het gehele terrein van het Nederlands en Europees mededingingsrecht. Wij verzorgen meldingen van fusies en overnames in Nederland en daarbuiten. Ook ondersteunen wij ondernemingen bij civiele en bestuursrechtelijke procedures over het kartelverbod, misbruik van machtspositie en staatssteun. Belangrijk speerpunt zijn civiele procedures waarbij het verhalen van kartelschade centraal staat. Wij beoordelen en stellen commerciële contracten op en helpen bij de invoering van compliance programma's. FLORET adviseert bij strategische beslissingen en ondersteunt ondernemingen bij onderzoeken door een mededingingsautoriteit.

Procederen tegen toezichthouders

Een (dreigend) besluit van een toezichthouder succesvol bestrijden, vergt grondige kennis van de wet- en regelgeving die gehandhaafd wordt. Minstens zo belangrijk is een scherp inzicht in de regels die de beleidsvrijheid en het optreden van toezichthouders zélf normeren. Dat maakt het optreden tegen toezichthouders tot een vak apart. Wij weten wat nodig is om hier succesvol in te zijn. Als FLORET adviseert om een procedure te starten, zijn we daarom bereid te delen in het risico. Dit doen wij door onze beloning deels (voor zover toegestaan door de Nederlandse orde van advocaten) afhankelijk van het resultaat te maken.

FLORET WERKT VOOR ONDERNEMINGEN EN COLLEGA-ADVISEURS

Nieuws en zaken

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s

FLORET zoekt student-stagiair(e)s FLORET legt zich exclusief toe op het mededingingsrecht en het procederen tegen toezichthouders. Wij adviseren ondernemingen Lees meer...

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET staat CZAV en CAV bij in melding joint-venture bij ACM

FLORET heeft CZAV en CAV Agrotheek bijgestaan bij de fusiemelding van de voorgenomen overname van branchegenoot Heyboer. CZAV is een agrarische coöperatie Lees meer...

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

FLORET heeft Agri & Food ondernemingen bijgestaan in kartelprocedures bij Rechtbank Rotterdam

Na een bijna 4,5 jaar durende procedure bij de rechtbank Rotterdam waarbij de rechtbank twee tussenvonnissen heeft gewezen, hebben partijen een schikking Lees meer...

FLORET staat MOB bij bij overname Internos

FLORET staat MOB bij bij overname Internos

FLORET heeft MOB, een zorgorganisatie actief op het gebied van thuis- en verpleegkundige zorg in de regio Rotterdam, bijgestaan bij de overname van de activiteiten Lees meer...

FLORET wint kort geding voor agrarische coöperatie

FLORET wint kort geding voor agrarische coƶperatie

FLORET heeft een agrarische coöperatie bijgestaan in een kort gedingprocedure tegen een leverancier van uienzaden. Geschilpunt was de plotselinge opzegging Lees meer...

FLORET staat Troelstra & De Vries bij bij overname Royal Roofing Materials

FLORET staat Troelstra & De Vries bij bij overname Royal Roofing Materials

FLORET heeft Troelstra & De Vries bijgestaan bij de fusiemelding en overige mededingingsrechtelijke aspecten van de voorgenomen overname van Royal Roofing Lees meer...

Legal Alerts

Benadeeld als gevolg van een kartel? Zo verhaalt u de schade.

Steeds meer ondernemingen ontdekken dat kartelschade een asset is die waarde vertegenwoordigt. Als u schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht heeft u namelijk recht op compensatie. Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt en welke stappen u moet zetten om te komen tot compensatie vertel ik in deze nieuwsbrief.
Bekijk legal alert

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet alleen boetes opleggen aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod. Ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen worden beboet. Per 1 juli 2016 wordt de maximumboete voor natuurlijk personen verhoogd van 450.000 euro naar 900.000 euro.
Bekijk legal alert

Te hoge prijzen en misbruik: de witte raaf van het mededingingsrecht?

De rechtbank Den Haag heeft recent uitspraak gedaan in een zaak die taxibedrijven hadden aangespannen tegen SDU. De taxibedrijven stelden dat SDU door excessief hoge prijzen te berekenen voor taxi werkmappen haar economische machtspositie heeft misbruikt en vorderden schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat op basis van de gestelde feiten een excessieve prijs niet bewezen kan worden en wijst de eis af.
Bekijk legal alert

Hoe kunnen zorginstellingen een lage compensatie voor kapitaallasten nog aanvechten?

De regelingen die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld om de overgang van budget naar prestatiebekostiging te faciliteren, pakken niet voor alle instellingen even goed uit. Procedures tegen de overgangsregelingen die gebaseerd zijn op het gelijkheidsbeginsel, lijken bij het CBb niet veel kans meer te maken. De Europese staatssteunregels bieden een aanvullend en in potentie veel krachtiger wapen.
Bekijk legal alert

1/2   

Samenwerken met Floret

FLORET heeft zijn praktijk ingericht op de samenwerking met andere adviseurs. Wij helpen advocaten, accountants en consultants die van tijd tot tijd behoefte hebben aan deskundige ondersteuning bij mededingingsvraagstukken of bij een onderzoek van een marktautoriteit.

Vaak denken we als sparring partner mee op de achtergrond, regelmatig worden we ook gevraagd een meer actieve en zichtbare rol te nemen in een dossier. Hierbij staan deskundigheid, flexibiliteit en respect voor de bestaande cliëntrelatie centraal. We werken inmiddels met een groot aantal partners door het hele land en daarbuiten.

WILT U OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE EXPERTISE VAN FLORET? NEEM CONTACT OP VOOR EEN KENNISMAKING

Contact

Lange Houtstraat 23 C
2511 CV Den Haag
Tel: 070 4060049
info@floretlaw.nl